Nsm 18 04 web

Page 13

KULTURA

Mladí i malí divadelníci opět neminou Nové Strašecí

Zápis

do podzimního kurzu tance a společenské výchovy

Zápis do podzimního kurzu tance a společenské výchovy v Novém Strašecí bude probíhat od pondělí 16. dubna a dále pak v úřední dny (pondělí 8–16 hodin, středa 8–18 hodin) v kanceláři Novostrašeckého kulturního centra. Je potřebné se osobně dostavit, znát jméno, adresu, rok narození a telefon zájemce o kurz a mít s sebou kurzovné 1500 Kč. -ir-

Veselá trojka v Novém Strašecí Divadlo Bedřych (foto: divadlo Bedřych)

Už po patnácté se do Nového Strašecí chystají studentské i (navždy) mladé divadelní soubory, slibující často zcela autentický, někdy svérázný, jindy zábavný, ale rozhodně zajímavý pohled na svět, který nám chtějí představit z divadelního jeviště. Takové divadelní zážitky a překvapení nabízí Krajská postupová přehlídka studentského a experimentujícího divadla Setkání ve Strašecí, která proběhne na jevištích Novostrašeckého kulturního centra a Základní umělecké školy 6.–8. 4. 2018. Letošního ročníku se zúčastní celkem dvanáct divadelních souborů, z nichž asi polovina není ve Strašecí poprvé, a podle reakcí členů souborů se do Strašecí rádi vracejí. Kromě představení totiž přehlídka svým účastníků nabízí také tvůrčí dílny, kde se mohou vzdělávat v různých oblastech divadelních dovedností (literární, herecké, hlasové, pohybové, režijní atd.). Myslím si ale, že ten hlavní důvod proč se chtít do divadelního Strašecí vrátit, je pojmenován v názvu přehlídky. Se Setkáním ve Strašecí totiž souvisí nezaměnitelná svobodná studentská atmosféra, předávání nejen divadelních zkušeností a vzájemná podpora, rady a naslouchání si. Přehlídková představení totiž sleduje trojice divadelních odborníků, dlouhodobě se pohybujících v oboru studentského a experimentujícího divadla. Několikrát denně je pro účastníky přehlídky vymezen čas, kdy se setkávají spolu s ostatními soubory a s divadelními odborníky, aby společně hovořili o viděných představeních. Dozvídají se tak v přátelské a inspirativní diskusi cenné informace nejen o svém představení, ale i o divadle obecně. Nejkvalitnější přehlídková představení pak mají možnost postoupit do celostátních kol přehlídek Mladá scéna v Ústí nad Orlicí a Šrámkův Písek, kde se setkají s vybranými soubory studentského a experimentujícího divadla z celé České republiky. Letos mohou zájemci z novostrašecké veřejnosti i účastníci přehlídky navštívit velmi pestrou nabídku představení - od komediální klasiky Jak je důleNovostrašecký měsíčník IV / 2018

žité míti Filipa (hraje ZUŠ Kladno), přes autorskou komedii Seznamte se (soubor Bedřych z Gymnázia v Novém Strašecí), až po představení s tajemnými názvy jako např. Hora Della Morte (ZUŠ Liberec), Jak přežít indigo (ZUŠ Železný Brod) nebo inscenace Šli za svým snem (soubor Charlieho Foxíci z Gymnázia v Poděbradech). Navíc v sobotu večer je pro všechny zájemce připraveno tzv. inspirativní představení. Letos jím bude téměř zahraniční host – slovenský herec a improvizátor Pavol Seriš, umělec zabývající se především autorským divadlem, ve které mísí prvky stand-up comedy, fyzického divadla, absurdního humoru, pantomimy či tance. V Novém Strašecí uvidíme hru Samko Tále, popisovanou autorem jako „Komediálna monodráma o tom, čo všetko nenávidíme.“ Na studentské divadlo navazuje o pár týdnů později divadlo hrané dětmi, které můžeme sledovat ve dnech 21.–22. 4. 2018 na Středočeské postupové přehlídce dětských recitačních, loutkářských a divadelních kolektivů Dětská scéna ve Strašecí. I tato přehlídka nabízí svým účastníkům tvůrčí dílny a vedoucím souborů diskusní setkání s odborníky na dětské divadlo. V posledních letech však bývá Dětská scéna již tradičně vyhledávaná také rodinami s dětmi z Nového Strašecí i okolí, protože nabízí často pohádkový repertoár, navíc obohacený o neopakovatelný projev dětských herců. Proto také v sobotu v pozdějších odpoledních hodinách nabídneme inspirativní pohádkové představení v podání profesionálního souboru – Červenou karkulku. Obě přehlídky jsou pořádané NoStraDivadlem, ve spolupráci s městem Nové Strašecí a spolkem bubakov.net a za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Vstup na představení je volný. Máte-li divadelní chutě, neváhejte okusit některá z nabízených představení. Martina Černá

Srdečně vás zveme 20. dubna od 16 hodin do Novostrašeckého kulturního centra na hudební vystoupení kapely Veselá trojka Pavla Kršky. Představí se vám Pavel Krška na heligonku, Miroslav Hrdlička na klávesy a Jaromír Kozelek na akordeon. Kapela hraje pro všechny, kteří si rádi poslechnou lidovou písničku. Hlavní náplní muzikantů je skládání vlastních písní s důrazem na pěkný text. Vstupenky zakoupíte v Novostrašeckém kulturním centru za 239 Kč. Info a předprodej na tel. 720 364 365. -ir-

Akademie volného času 14. ročník ve školním roce 2017–2018 Cyklus Ohlédnutí do let minulých Srdečně vás zveme na další přednášku z cyklu Akademie volného času s lektorkou Ing. Evou Volfovou, která bude přednášet o památkách ve Slaném. 3. května se můžete těšit na malíře Václava Zoubka, který připraví přednášku na téma malíř Karel Souček. Přednášky se konají v Městské galerii Viktora Olivy od 17 hodin. Vstupné je 30 Kč. Ivana Rezková 11