Nsm 18 04 web

Page 24

KALENDÁŘ

Kalendář akcí – duben 3. dubna Klub cesty za poznáním Přednáška v muzeu od 17 hodin. Rok 1948, vstupné 30 Kč.

15. dubna První šlápnutí Prezence začíná v 10 hodin na fotbalovém hřišti v Novém Strašecí. Start závodu je naplánován na 11:55 hodin.

26. dubna Den otevřených dveří v ZUŠ Od 13 do 18 hodin.

27. dubna

5. dubna 16. dubna Akademie volného času 14 Ing. Volfová, Památky ve Slaném. Galerie Viktora Olivy od 17 hodin. Vstupné 30 Kč.

Zázračné cvičení Divadelní představení v Novostrašeckém kulturním centru od 19 hodin, 220 Kč.

6.–8. dubna

Koncert skupiny Mirai a Pokáč Novostrašecké kulturní centrum od 19 hodin. Vstupné v předprodeji 240, v den koncertu 300 Kč.

30. dubna 20. dubna

Setkání ve Strašecí Novostrašecké kulturní centrum a ZUŠ, krajská přehlídka studentského divadla.

Veselá trojka Koncert v Novostrašeckém kulturním centru od 16 hodin. Vstupné 239 Kč.

Čarodějnice Sokol od 17 hodin. Bohatý program.

7. dubna 21.–22. dubna Den Země Úklid okolí města, sraz u pošty v 9 hodin.

14. dubna Novostrašecký běh 7. ročník, fotbalové hřiště TJ Sokol od 9 hodin, hlavní běh od 11 hodin. Online registrace na: http://vysledky.irontime.cz/registration1277/

Dětská scéna Novostrašecké kulturní centrum, krajská přehlídka dětského divadla.

24. dubna Novostrašecké Science Café Kavárna Kaffka od 19 hodin.

25. dubna 15. dubna Pohádka nejen na neděli Aladinova kouzelná lampa, Novostrašecké kulturní centrum. Vstupné 45/30 Kč. Od 15 hodin.

Setkání s písničkou Novostrašecké kulturní centrum od 15 hodin. Vstupné 60 Kč. Dobrovolníci čtou dětem Dětské oddělení městské knihovny od 17 hodin.

Připravujeme na květen 3. 5. 13. 5. 18. 5. 19. 5. 23. 5. 24. 5. 29. 5.

AVČ č. 14 – Galerie Viktora Olivy od 17 hodin Nejen pohádka na neděli NKC od 15 hodin Kelstký den – oslava 75. výročí od nalezení Kelstké hlavy Videodiskotéka s Mirkem Raisem, NKC od 20 hodin Setkání s písničkou – NKC od 15 hodin Jarní koncert ZUŠ - NKC Science Café – kavárna Kaffka od 19 hodin

Zápis k přijímacím zkouškám do ZUŠ ve dnech 26. 4.– 25. 5. 2018 Základní umělecká škola v Novém Strašecí nabízí dětem možnost podchytit a rozvinout jejich schopnosti a talent. Práce našich učitelů a vlídné prostředí školy může ovlivnit vývoj Vašeho dítěte a obohatit jeho budoucí život. V HUDEBNÍM OBORU SE DĚTI UČÍ POROZUMĚT HUDBĚ A SAMI JI PROVOZOVAT, žák může volit z těchto studijních zaměření: hra na klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu, hoboj, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, baskřídlovku, baryton, pozoun, tubu, lesní roh, klasickou kytaru, elektrickou kytaru, bicí a sólový zpěv. VE VÝTVARNÉM OBORU ZÍSKÁVAJÍ DĚTI ZKUŠENOSTI V MALBĚ, KRESBĚ, GRAFICE, KERAMICE A FOTOGRAFII. 22

V TANEČNÍM OBORU SE DĚTI UČÍ ZÁKLADŮM LIDOVÉHO, KLASICKÉHO I MODERNÍHO TANCE. V LITERÁRNĚ – DRAMATICKÉM OBORU SE DĚTI ZAMĚŘUJÍ NA PROJEV MLUVENÝ, PÍSEMNÝ A POHYBOVÝ. Zveme zájemce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 26. DUBNA OD 13.00 DO 18.00 HODIN Zápis k talentovým zkouškám proběhne od 26. dubna do 25. května 2018 osobně v kanceláři ZUŠ (je to lepší…) nebo telefonicky na č. 313 572 441. Zájemci přijdou k talentovým zkouškám v předem dohodnutých termínech během května a června. Jiřina Kinkalová

Novostrašecký měsíčník IV / 2018