Nsm 18 04 web

Page 25

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Společenská kronika

Dne 6. 4. 2018 uplyne osmnáct let od úmrtí mého tatínka pana Václava Javůrka a dne 8. 4. 2018 uplyne osm let od úmrtí mé maminky paní Vlasty Javůrkové. Za tichou vzpomínku děkuji všem, kteří jste je znali a měli rádi. Dcera Stáňa

Dne 10. dubna vzpomeneme 15. výročí úmrtí drahé manželky, maminky, babičky a prababičky paní Jaroslavy Drvotové.

Dne 12. dubna uplynul rok, co nás navždy opustila naše maminka, babička, švagrová, teta a kamarádka paní Zdeňka Brichtová. Stále vzpomínají dcera Markéta, vnoučata Bára a Míra, syn Milan s rodinou, dcera Ilona s rodinou a kamarádi.

Vzpomínají manžel Jiří, syn Jirka s rodinou a sestra Maruš s rodinou

Dne 12. dubna uplyne devět let, kdy nás navždy opustila paní Marta Bonaventurová.

Dne 13. 4. 2018 vzpomeneme devátého výročí úmrtí naší drahé maminky, babičky a tchýně, paní Věry Bechyňové.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají manžel, syn s rodinou a dcera s rodinou.

Stále vzpomínají dcera Věra a syn Zdeněk s rodinami.

Odešel jsi, jak si to osud přál, naš srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál. v našich

Dne 15. dubna uplyne 6 let, kdy nás navždy opustil pan Stanislav Fencl, který by 20. 5. oslavil 50. narozeniny. S láskou vzpomínají manželka Věra, dcery Aneta a Veronika, rodiče a bratr Martin.

Dne 23. dubna uplyne již 15 let, kdy nás navždy opustil pan Stanislav Lansdorf. Stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinou.

Dne 21. 4. 2018 uplyne jeden rok, kdy nás opustil manžel, tatínek a dědeček, pan František STIBOR. Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Novostrašecký měsíčník IV / 2018

23