Nsm 18 04 web

Page 6

STALO SE

Jak správně třídit papír? Papír je nejčastěji recyklovanou surovinou. Množství, které se ve světě ročně zrecykluje, se počítá na miliony tun. Každá česká domácnost vytřídí ročně skoro 46 kilogramů papíru – zhruba 90 % z toho je recyklováno a využito. Díky třídění a recyklaci papíru zachráníme ročně statisíce vzrostlých stromů. 5 až 7 – to je maximální počet recyklačních cyklů papíru. Opakovanou recyklací se totiž celulózová vlákna, z nichž je papír tvořen, lámou a postupně zkracují. Samotná recyklace papíru je velmi jednoduchá. Ale vezměme to od začátku. Z modrých kontejnerů se vytříděný papír sváží na dotřiďovací linky, kde se zbavuje nečistot, třídí se podle druhů, následně slisuje do balíků a odváží do papíren. Papírny si vybírají sběrový papír podle toho, jaký papír se z něj následně vyrábí. Podle provozovatelů třídících linek je možné sběrový papír vytřídit až na 23 různých druhů. Sběrový papír se třídí v několika fázích. Nejprve se ručně vyberou ze směsi papíru velké lepenkové krabice, které se následně slisují do velkých balíků. Poté se směs papíru pomocí dopravníku přesune do třídící kabiny. V ní se papír třídí na noviny, časopisy, případně menší lepenkové obaly a zbylý pa-

pír. Každý druh se lisuje zvlášť a každý míří k jiným zpracovatelům podle jejich požadavků. Papír, pro který není v ČR zpracování, se vyváží k recyklaci do zahraničí, nejčastěji do Německa, Rakouska, Polska nebo Slovenska. Některé speciální druhy papíru se naopak do ČR dováží. Nejčastější způsob recyklace je výroba nového papíru v papírnách. Papírenská vlákna se získají ze starého papíru jeho rozvlákněním ve vodní lázni. Je to vlastně mixování papíru v nádobě s vodou do té doby, než se papír rozpadne na vlákna a další součásti. Rozvlákňovač je první místo, kde se z papíru oddělí nežádoucí příměsi, jako jsou lepicí pásky, laminované obálky a podobně. Vlákno se odsává z rozvlákňovače i s vodou a následuje další proces čištění na třídičích. Tam se odstraní ještě kancelářské sponky a drobné nečistoty. Takto vyčištěná směs vody se následně nanese na papírenský stroj a na něm se vyrobí nový papír. Papírny vyrábějí jak 100% recyklovaný papír (např. sešity, archivní boxy, šanony, toaletní papír), tak papír jen s určitým podílem recyklátu. Každá papírna má svůj výrobní program a zaměřuje se jen na některé druhy papíru. S trochou nadsázky je možné říci, že každý papír, který si koupíte, obsahuje určitý podíl vláken ze sběrového papíru.

DO MODRÉHO KONTEJNERU PATŘÍ • časopisy, noviny, sešity, knihy bez pevné vazby • papírové obaly, krabice, vše z lepenky • obálky s fóliovými okénky • papír s kancelářskými sponkami • bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku

Papírové vlákno má velice zajímavé vlastnosti, a proto se používá i pro výrobu tepelných izolací. Jedná se o izolace, které se aplikují jako foukaná tepelná izolace do dutin, jako jsou stropy a podlahy. Také je možné ji aplikovat ve formě nástřiku nebo se lisují do tepelně izolačních desek. Vlákno pro výrobu izolací se ze starého papíru získá také rozvlákněním, ale nikoliv ve vodní lázni, ale za sucha. Existuje i metoda výroby tepelných izolací, ve kterých se kombinuje vlákno z papíru a drcený pěnový polystyren. Papírenské vlákno má využití i ve stavebnictví, v některých zemích se přidává do asfaltových směsí, kterými se pokrývají vozovky. Takto upravený asfalt prý déle vydrží. V našem městě můžete papír třídit do modrých kontejnerů, kterých máme na 47 kontejnerových stání celkem 60. V loňském roce naši obyvatelé vytřídili více jak 65 tun papír. Navíc papír v jakémkoli množství přijmou ve sběrném dvoře. Náš výsledek v r. 2017 není vysoké číslo, ale není to ani málo v porovnání s jinými obcemi. Bohužel pohled do černých nádob se směsným komunálním odpadem, především na sídlištích, nám napoví, že nás čeká ještě dlouhá cesta, než budeme s naším tříděním spokojeni. Vladimír Kozel

DO MODRÉHO KONTEJNERU NEPATŘÍ • celé svazky knih s pevnou vazbou • uhlový, mastný nebo znečištěný papír • mokré papírové kapesníky, ručníky • rulička od toaletního papíru, plato od vajíček • dětské pleny

Starosta města Karel Filip zavítal 8. března do Domova seniorů, aby popřál místním obyvatelkám k Mezinárodnímu dni žen. (foto Lenka Pelcová)

4

Novostrašecký měsíčník IV / 2018