Nsm 18 04 web

Page 8

STALO SE

Policejní deník Dne 11. února v dopoledních hodinách strážníci vyjížděli k incidentu občanského soužití, kde si účastníci chtěli vybít zlost na různých předmětech. Třeba na autě. Strážníci osoby poučili o jejich právech a možnosti událost oznámit na služebně MěP. Majetkové spory musí vyřešit soud v občanskoprávním řízení. Dne 11. února ve večerních hodinách na základě oznámení strážníci sbírali opilce v ulici Havlíčkova, kterého zlákala „Paluba“, a také na něj volaly dálky. Po přemlouvání zmrzlými strážníky, aby ho ta jeho vzala domu, to nakonec vyšlo. Opilec byl umístěn ve svém bydlišti pod dohledem manželky. Dne 12. února po poledni strážníci přijali oznámení o zamrzlých labutích na Podhorním rybníku. Strážníci událost prověřili a zjistili, že labutě jsou v pořádku a nehrozí jím žádné nebezpečí.

Dne 1. února v dopoledních hodinách strážníci vyjížděli na blátivou spoušť na výjezdu z Nového Strašecí směrem na obec Kačice. Po urputném šetření byl strážníky vyhledán původce, který zjednal nápravu.

Dne 14. února po poledni požádala strážníky operační linky 155 o pomoc při resuscitaci pacienta v areálu podniku ČLUZ Nové Strašecí. Strážníci okamžitě po příjezdu na místo začali provádět resuscitaci za pomoci AED, až do příjezdu RZS Rakovník a dále v jejich součinnosti. Bohužel neúspěšně.

Dne 2. února přerušovaně celé dopoledne vodil strážníky za nos velký hnědý pes, který se pohyboval kolem školní jídelny. Žrádlo to jó, ale ke strážníkům se moc neměl. Co sežral, musel páníček zaplatit formou přiměřené pokuty. A že toho bylo dost.

Dne 17. února po poledni oznámila obsluha Nonstop na Komenského nám., že se v provozovně nachází návštěvník, který odmítá uhradit útratu. Po zjištění skutečného stavu věci strážníci s mužem kamarádsky pohovořili a ten nakonec zaplatil. Poté za doprovodu strážníků provozovnu opustil.

Dne 2. února v poledne bylo strážníkům oznámeno občankou z Pecínova drobné poničení věcí umístěných v předzahrádce jejich domu včetně plotu. Tyto a podobné incidenty se opakovaly celý měsíc. Události jsou stále v šetření nejen MěP.

Dne 18. února v brzkých ranních hodinách si technici strážníci hráli na instalatéry, když v ul. Tovární praskl vodovodní řád. Strážníci místo zabezpečili a zajistili instalatéry nefalšované z vodárenské pohotovosti Kladno.

Dne 4. února v odpoledních hodinách bylo strážníkům oznámeno cestou linky 156 (MěP Rakovník) napadení na Smetanově nám. s tím, že poškozený na hlídku čeká před „bývalou doktorkou“. Hlídkou nebyl nikdo nalezen, jen náš milovaný bezdomovec, jehož stav vylučoval úplně všechno.

Dne 19. února v dopoledních hodinách bylo strážníkům oznámeno cestou linky 156 (MěP Rakovník), že na autobusové zastávce v ul. Palackého (směr Praha) se pohybuje zmatená paní důchodového věku. Strážníci se dostavili na místo společně se synem zmatené paní, který si matku převzal do opatrovnictví.

Dne 5. února v ranních hodinách strážníci asistovali u RZS na Komenského nám. v budově gymnázia, z důvodu nevolnosti studenta. Dne 7. února v poledne cestou linky 156 (MěP Rakovník) strážníci přijali informaci o velmi kluzké vozovce v ul. Karlovarská. Po dlouhé snaze strážníků se alespoň trošku sklouznout byla vozovka vyhodnocena jako bezpečná. 6

Dne 19. února v ranních hodinách strážníci společně s OD PČR NS pátrali po vozidle, které mělo být odcizeno v chatové oblasti Mackova hora.

Dne 19. února ve večerních hodinách se strážníci na žádost OD PČR NS snažili kontaktovat hledanou osobu v jejím bydlišti na nám. 5. Května, z důvodu doručení listovní zásilky. Na místě bylo zjištěno od sousedů, že zde osoba nebyla po delší dobu vidět. Z výše uvedených důvodů strážníci vstoupili nenásilnou formou do obydlí, kde našli osobu zemřelou. Nepříjemná událost byla předána PČR. Dne 22. února v dopoledních hodinách byli strážníci upozorněni na „strašidelného“ muže v ulici Palackého na zastávce BUS směr Rakovník. Jednalo se o občana SR, který čekal na autobus do práce. Každopádně divnej byl. Dne 25. února v odpoledních hodinách strážníci vyjížděli společně s SDH NS k požáru dřevěné haly bývalého Hamira v ul. Křivoklátská. Na místě bylo zjištěno, že se zde schází omladina, která zde dělá nekalosti, a buřtíky se jim trochu zvrhly. Někteří z účastníků byli již potrestáni. Dne 28. února ve večerních hodinách strážníci vyjížděli na žádost operačního důstojníka IOS PČR Praha (hlídka OD PČR NS se nacházela v obci Roztoky) do Křivoklátského sídliště, kde se manželé nemohli shodnout na péči o své děti. Z důvodu možného narušování veřejného pořádku strážníci setrvali na místě, až do příjezdu PČR, která si incident převzala. Dne 28. února ve večerních hodinách na základě oznámení strážníci pomáhali nastartovat nemocné vozidlo prošlé mrazem. Po aktivaci startovacích kabelů, které poskytl člen SDH NS, bylo provedeno ke spokojenosti všech nastartování.

Lány Dne 8. února v nočních hodinách strážníci vyjížděli společně s OD PČR NS do ulice U Statku na Lánech, kde docházelo k fyzickému napadání mezi rodinnými příslušníky. Po zklidnění situace se incident po hodině znovu opakoval, proto musel být původce převezen na služebnu PČR. Událost je v šetření PČR.

Srby, Tuchlovice Dne 15 a 17. února strážníci vyjížděli v různých časech na paliče do obcí Srby i Tuchlovice. Účastníci byli vždy strážníky řádně poučeni o nutnosti pálení vždy oznámit. Opatření bude provedeno v součinnosti s OÚ Tuchlovice. Stanislav Jahelka

Dne 19. února ve večerních hodinách strážníci řešili sousedské schválnosti v Rakovnickém sídlišti. Po příjezdu strážníků na místo se krásně problémy vyřešily samy. Novostrašecký měsíčník IV / 2018